ARBEIDSONGEVALLEN

Een werkgever heeft een zorgplicht tegenover zijn werknemers. Dit houdt in dat hij er voor dient te zorgen dat zijn werknemers op een veilige werkvloer werken. Als een werknemer toch letsel – fysiek of geestelijk – oploopt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, kan hij de werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. Een voorbeeld van fysiek letsel, is als een werknemer zijn been breekt door te vallen van een steiger. Een ander voorbeeld is wanneer een werknemer zijn vinger in een machine krijgt, en die vinger als gevolge daarvan moet laten amputeren. Bij geestelijk letsel, moet u bijvoorbeeld denken aan een burn-out.

De werknemer is bij de aansprakelijkstelling van de werkgever als eerste aan zet. De werknemer hoeft alleen maar aan te tonen dat hij schade heeft geleden, en dat dat is gebeurd in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Als de werknemer daarin slaagt, moet de werkgever bewijzen dat hij alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om er voor te zorgen dat de werknemer geen schade opliep. De werkgever kan zich ook beroepen op opzet of ernstige roekeloosheid aan de kant van de werknemer. Het is aan de werkgever om dit te bewijzen. De bewijslast van de werkgever is echter zeer lastig. Uit de rechtspraak volgt dat bijna nooit wordt geoordeeld dat een werknemer opzettelijk heeft gehandeld.

De zorgplicht van de werkgever strekt zich ook uit tot personen die werkzaamheden uitoefenen voor de werkgever, maar geen arbeidsovereenkomst met die werkgever hebben. Bij de laatst genoemde categorie, moet u denken aan bijvoorbeeld uitzendkrachten en zzp’ers. Daarnaast heeft de werkgever een zorgplicht tegenover zijn stagiairs en vrijwilligers. De werkgever heeft ook een zorgplicht tegenover thuiswerkers. Zie voor meer informatie hierover, het kopje “Ongevallen in en om het huis”.

Het aansprakelijk stellen van een werkgever kan ook voor schade die is opgelopen buiten de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een werknemer die voor zijn werk iets af moet leveren, ten val komt tijdens het fietsen en zijn been breekt. Deze schade is dan ook opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. De werkgever kan ook aansprakelijk worden gesteld indien zijn werknemers schade oplopen tijdens een bedrijfsuitje.

Als u meer wil weten over andere onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht, zie dan het kopje “Arbeidsrecht” op de website van Elfi Letselschade Advocaat.

Als u letselschade heeft opgelopen ten gevolge van een arbeidsongeval, kan Elfi Letselschade Advocaat u helpen bij uw schadeclaim jegens uw werkgever.