ARBO QLIC

Ziekte heeft behalve een medische kant ook een juridische kant.

Ten aanzien van de medische kant van ziekte worden werkgever en werknemer bijgestaan door de Arbodienst of bedrijfsarts, de Arbo QliQ ondersteunt de juridische kant.

De juridische kant bestaat uit vragen als “komen werkgever en werknemer hun Poortwachter verplichtingen met betrekking tot ziekte en re-integratie na?” maar ook uit vragen als “wat zijn mijn mogelijkheden als het re-integratie proces niet lekker loopt?” of “is ontslag mogelijk tijdens ziekte?”. De Arbo QliQ is er voor werkgevers en voor werknemers.

Uitgangspunt van de Arbo QliQ zijn de rapportages van de bedrijfsarts. Ieder rapport wordt besproken en van juridische context voorzien. Ook ontwikkelingen die na het tot stand komen van de rapportages plaatsvinden worden besproken en van gedegen juridische context voorzien. Dit kan meestal in een (kort) telefoongesprek en is kosteloos.