KOSTEN

Elfi Arbeidsrecht Advocaat werkt op basis van uurtarief. Maandelijks wordt aan de cliënt gefactureerd, zodat deze zicht blijft houden op de kosten. Transparantie over de kosten vindt Elfi Arbeidsrecht Advocaat belangrijk. Het maken van vaste prijsafspraken behoort tot de mogelijkheden.

De tarieven van onze arbeidsrecht advocaten variëren, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21% BTW, en zijn afhankelijk van de aard van de zaak, alsmede van de ervaring van de behandelend advocaat.

Omdat Elfi Arbeidsrecht Advocaat specialist is op het gebied van arbeidsrecht is het mogelijk vooraf een globale inschatting te geven van de tijd die vermoedelijk zal worden besteed aan uw vraag of zaak.

Afhankelijk van het verloop van de zaak zal gedeclareerd worden. Dit kan tussentijds zijn om spreiding van de kosten te realiseren of aan het einde van de zaak. Uitgangspunt daarbij is dat vooraf en tijdens de zaak heldere informatie wordt verschaft omtrent de kosten. Uiteraard zullen de kosten zoveel mogelijk worden verhaald op de wederpartij.

Ook als u verzekerd bent bij een rechtsbijstandsverzekeraar is het mogelijk om Elfi Arbeidsrecht Advocaat in te schakelen. Rechtsbijstandsverzekeraars dienen het beginsel van “vrije advocaatkeuze” te respecteren en hebben hun polisvoorwaarden daar op afgestemd. Op basis hiervan kunt u, afhankelijk van de geldende polisvoorwaarden, op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar gebruik maken van de diensten Elfi Arbeidsrecht Advocaat.

Indien uw rechtsbijstandsverzekeraar van mening is dat een zaak niet haalbaar is en de zaak niet in behandeling wil nemen kan, op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar, een second opinion worden aangevraagd. Elfi Arbeidsrecht Advocaat kan een second opinion, voor u verzorgen.

In Nederland bestaat een systeem van gefinancierde rechtshulp, ook wel Pro Deo genoemd (toevoegingen). Aan mensen die aan door de overheid gestelde inkomens- en vermogensvoorwaarden voldoen kan door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging worden afgegeven. Als een toevoeging wordt afgegeven hoeft in verband met het honorarium van de advocaat die de zaak behandelt alleen een eigen bijdrage betaald te worden. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen en varieert. Als een toevoeging is verstrekt wordt veelal ook een lager bedrag in rekening gebracht in verband met griffierechten.