ONTSLAG EN ZIEKTE

Een ziekmelding is, helaas, vaak een bron van veel misverstanden tussen een werkgever en een werknemer. Niet alleen kan er verschil van inzicht ontstaan over de vraag of een werknemer wel “echt” ziek is, ook de vraag of voldoende en juiste re-integratie inspanningen worden verricht door werkgever of werknemer kan tot een hoop ellende leiden.

Een werknemer bepaalt in eerste instantie meestal zelf of hij of zij zich ziek meldt. Vervolgens is het aan de werkgever om daar op te reageren. In de meeste gevallen zal dit geen enkel probleem zijn. Het gaat te ver om te stellen dat bij iedere ziekmelding direct juridisch advies zou moeten worden ingewonnen.

Uiteraard is een zieke werknemer vervelend voor de bedrijfsvoering van een werkgever. Maar ook de belangen van een zieke werknemer zijn groot. Een werknemer die ten onrechte meent ziek te zijn heeft bijvoorbeeld geen recht op salaris. Ook kan het recht op salaris opgeschort worden als de werknemer zich niet houdt aan redelijke voorschriften ten aanzien van controle en het verrichten van passend werk.

Een ziekmelding doet voor werkgever en werknemer rechten en plichten ontstaan.

Een zieke werknemer heeft op grond van de wet recht op twee jaar doorbetaling van salaris. Een werkgever heeft het recht om een zieke werknemer passend werk te laten verrichten binnen de eigen organisatie of daarbuiten. De verplichting om “alles te doen” om aan het (passend) werk te blijven rust op werkgever en werknemer en beide kunnen door UWV na de eerste twee ziektejaren gesanctioneerd worden als er onvoldoende is gedaan. De re-integratieverplichting houdt overigens niet op na de eerste twee ziektejaren.

Werkgevers en werknemers hebben vaak ten onrechte het idee dat een zieke werknemer niet ontslagen kan worden. In de praktijk ligt dit veel genuanceerder. De vraag of een werknemer er goed aan doet zich “zomaar” ziek te melden en de vraag of een werkgever geen succesvolle poging kan ondernemen om tot ontslag van een zieke werknemer over te gaan laat zich niet zomaar beantwoorden.

Gun uzelf ook bij vragen over ziekte een betaalbare specialist!

Kijk voor vragen en antwoorden over werk en ziekte op: www.werkenziekte.nl