WERK EN CONFLICT

Zoals in iedere relatie kunnen ook in arbeidsrelaties conflicten ontstaan. Deze conflicten kunnen ontstaan tussen werkgever en werknemer, maar ook tussen werknemers onderling of tussen leidinggevende en ondergeschikte.

Conflicten beïnvloeden de bedrijfsvoering altijd negatief en het is dan ook van groot belang dat conflicten zo snel mogelijk worden aangepakt en opgelost. Uiteraard kunnen daarbij derden zoals een mediator of een vertrouwenspersoon worden ingezet. Het is altijd maatwerk.

Laat een conflict niet escaleren en neem contact op met Elfi Arbeidsrecht Advocaat. Daarbij maakt het niet uit in welk stadium het conflict zich bevindt. Zowel een klein misverstandje als volledig geëscaleerde situaties worden adequaat aangepakt om (verdere) schade te voorkomen.