WERK & (DIS)FUNCTIONEREN

Disfunctioneren of ongeschiktheid voor de functie, is een ontslaggrond die vaak wordt aangevoerd door werkgevers. Om tot ontslag op deze grond over te kunnen gaan moet aan behoorlijk wat voorwaarden worden voldaan. Werkgevers en werknemers die te maken hebben met (vermeend) disfunctioneren doen er goed aan om zich te laten bijstaan door een professional om teleurstellingen te voorkomen.

Belangrijk is dat de ongeschiktheid niet het gevolg is van:

  • ziekte of gebreken
  • onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer
  • de arbeidsomstandigheden van de werknemer

Een werkgever die van mening is dat een werknemer disfunctioneert zal de tekortkomingen moeten benoemen, duidelijk hebben vastgelegd en concreet gemaakt aan de hand van voorbeelden. Vervolgens dient de werknemer de mogelijkheid te krijgen om te verbeteren. Algemeen wordt aangenomen dat de verantwoordelijkheid voor het verbetertraject primair bij de werkgever ligt.

Een verbetertraject kan in vele vormen plaatsvinden, zolang maar voldoende duidelijk is getracht tot verbetering in het functioneren van de werknemer te komen. De lengte van het verbetertraject hoeft niet afhankelijk te zijn van de duur van een dienstverband. Onder omstandigheden kan een verbetertraject van 6 weken al voldoende zijn. De lengte van een verbetertraject is, zoals vaak in het arbeidsrecht, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Voor ontslag wegens disfunctioneren aan de orde is zal een werkgever moeten een werkgever onderzoeken of herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie, al dan niet met behulp van scholing, een mogelijkheid is.

Disfunctioneren is maatwerk! Vragen? Neem contact op met Elfi Arbeidsrecht Advocaat!