WERK & REORGANISATIE

Arbeidsplaatsen kunnen vervallen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Ook andere bedrijfseconomische omstandigheden kunnen er toe leiden dat een werkgever wil reorganiseren tot ontslag wil overgaan.

Werkgevers hebben een grote vrijheid om hun bedrijf te organiseren en het UWV en de rechter zullen nooit op de stoel van een ondernemer gaan zitten, maar de regels met betrekking tot reorganisatie-ontslag dienen correct nagekomen te worden. Zo zijn er duidelijke regels met betrekking tot afspiegeling die bepalen wie voor ontslag in aanmerking komt.

Werkgevers komen vaak een sociaal plan overeen met vakbonden of de ondernemingsraad om de gevolgen van de reorganisatie te regelen. Ook kan een werkgever eenzijdig een sociaal plan opstellen en toepassen. In dat geval blijven de normaal geldende regels in ieder geval van toepassing.

Een reorganisatie-ontslag begint bij het UWV maar werkgevers die willen reorganiseren bieden meestal een vaststellingsovereenkomst aan om een procedure te voorkomen. Het is belangrijk dat een vaststellingsovereenkomst beoordeeld wordt door een specialist zodat bijvoorbeeld WW-rechten niet in gevaar komen. In de meeste vaststellingsovereenkomsten is opgenomen dat de werkgever de kosten van de advocaat van de werknemer betaalt, dus er is eigenlijk geen reden om geen juridische hulp in te roepen.

Gun uzelf ook bij een reorganisatie-ontslag een betaalbare specialist en maak bij een dreigend ontslag afspraak voor een kosteloos oriënterend gesprek!