Het entreebiljet

Waarom is het eigenlijk zo belangrijk om te weten of er sprake is van een arbeidsovereenkomst? Om te beginnen is het goed om te weten dat een overgroot deel van de beroepsbevolking in Nederland werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst wordt ook wel het entreebiljet van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht genoemd. Dat het zo wordt genoemd is uiteraard niet zonder reden. Op het moment dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst,…

Continue reading

De klachtplicht bij arbeidsongevallen

Je hoopt er niet op maar een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook een arbeidsongeval. Een dergelijk ongeval kan vergaande nadelige gevolgen hebben voor het slachtoffer. Hierbij valt te denken aan o.a. het verliezen van je baan (na langdurige ziekte) en hierdoor ook het loon. In zo’n geval is het fijn als je, je schade kunt verhalen op de werkgever of diens verzekeraar. Er zal onderzocht moeten worden of de werkgever een verwijt…

Continue reading