LETSEL DOOR DIEREN

Dieren kunnen zich onvoorspelbaar gedragen. Denk aan een paard die een onverwachtse beweging maakt waardoor de ruiter van het zadel valt en een arm breekt. Of een hond die plotseling een kind hevig in zijn been bijt. Als een dier letsel veroorzaakt, kan het slachtoffer schadevergoeding krijgen. Hiervoor moet wel eerst een aansprakelijkheid worden vastgesteld. Een dier kan zelf echter niet aansprakelijk gesteld worden. Er is in dit geval daarom een risicoaansprakelijkheid. Dit houdt in dat de bezitter van een dier in beginsel aansprakelijk is voor de gedragingen van zijn dier. Als het dier een ander schade toebrengt, zij het een ander dier of een persoon, draait de bezitter van dit dier daarvoor op. De bezitter van het dier hoeft zelf geen schuld te hebben aan het letsel die zijn dier een ander heeft toegebracht.

Wat mee kan spelen bij de aansprakelijkstelling, is of er sprake was van eigen schuld aan de kant van de benadeelde. Als de benadeelde het dier bijvoorbeeld schopte, en het dier reageert daarop, heeft de benadeelde die reactie zelf uitgelokt. Een andere factor is of iemand anders dan de bezitter op dat moment gezag had over het dier.

Elfi Letselschade Advocaat heeft verschillende gespecialiseerde advocaten die u kunnen helpen bij aansprakelijkheid voor dieren.