mr. Cristian Díaz
c.diaz@elfi.nu

 

Cristian heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Omdat hij graag maatschappelijk betrokken is, richtte hij tijdens zijn studie de rechtswinkel Hellevoetsluis op. Daar verleende hij samen met andere rechtenstudenten kosteloze bijstand aan rechtzoekenden.

De interesse voor de letselschadepraktijk kreeg Cristian al tijdens zijn studie. Zo schreef hij een scriptie over immateriële schadevergoedingen. In 2015 rondde Cristian zijn master privaatrecht af. Hierna begon hij zijn carrière in de letselschadebranche bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Daar werkte hij als letselschadejurist. Daarna heeft hij ervaring opgedaan als letselschadejurist bij een grote verzekeraar. In juni 2019 maakte hij de overstap naar de advocatuur. De kennis die Cristian bij de verzekeraar heeft opgedaan kan hij goed gebruiken om de belangen van zijn cliënten optimaal te behartigen. Hij weet hoe verzekeraars te werk gaan.

Cristian heeft de Basisopleiding Letsel- en Slachtofferzaken afgerond. Indien u slachtoffer bent van een gewelds- of zedenmisdrijf dan kan hij u bijstaan in de strafrechtelijke procedure.

Cristian houdt de belangen van zijn cliënten in het oog en zoekt altijd naar de beste strategie om een geschil op te lossen. In veel gevallen is het schikken meer in het belang van een cliënt dan een gerechtelijke procedure. Lukt het niet om buiten rechte tot een oplossing te komen, dan schuwt Cristian de gang naar de rechter niet.

Rechtsgebieden:

  • Letselschade
  • Slachtofferzaken
  • Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht