SHOCKSCHADE

Shockschade is een vorm van immateriële schade van derden. Een ongeval kan niet alleen leiden tot letselschade. Er kan ook psychische schade worden opgelopen, zowel bij het slachtoffer als bij derden, zoals de nabestaanden. Shockschade ontstaat doordat u direct geconfronteerd bent met een schokkende gebeurtenis of de gevolgen daarvan. U ziet bijvoorbeeld een dierbare aangereden worden door een automobilist.

Er zijn een aantal vereisten om in aanmerking te komen voor vergoeding van shockschade. Ten eerste moet de naaste of nabestaande dus direct geconfronteerd zijn met het ongeval of de gevolgen daarvan. Ten tweede moet deze confrontatie hebben geleid tot een emotionele shock. Ten derde moet deze shock leiden tot aantoonbaar psychisch letsel, ook wel een psychiatrisch ziektebeeld genoemd.

Shockschade verschilt van affectieschade. Bij affectieschade hoeft er geen confrontatie te zijn met een schokkende gebeurtenis. Zie voor meer over affectieschade, het kopje “Affectieschade”.

Elfi Letselschade Advocaat staat u graag bij in het vorderen van shockschade.